Leon Glikman: nõukogude õiguse taaselustamise katse

Glikman analüüsib haldustrahviseaduse eelnõud.
L.Glikman comments on draft law on administrative  fines.
https://uudis.net/417517