Leon Glikman Trumpi kritiseerijatele: nimetada Iisraeli Jeruusalemma okupeerijaks on sama, mis nimetada Eestit Viljandi okupandiks

Glikmani artikkel Iisraeli õigustest rahvusvahelise õiguse alusel.
Article regarding rights of Israel Under international law.
Статья о правах Израиля в соответствии с международным правом.
https://epl.delfi.ee/arvamus/leon-glikman-trumpi-kritiseerijatele-nimetada-iisraeli-jeruusalemma-okupeerijaks-on-sama-mis-nimetada-eestit-viljandi-okupandiks?id=80435998