Leon Glikman: vabad inimesed vabal maal lepivad kokku

https://https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/11/16/leon-glikman-vabad-inimesed-vabal-maal-lepivad-kokku?utm_source=copypaste

Glikmani artikkel Äripäevas puudutab eellepingu suhtes kehtivaid vorminõudeid ja de lege ferenda  ettepanekuid, kuidas peaks seadust muutma.
Glikman´s article  in a business newspaper Äripäev  concerning formalities regarding prelimiary contracts and de lege ferenda proposals how to change the law. 
Статья Гликмана в деловой газете Äripäev о формальностях предварительных договоров и предложения de lege ferenda, как изменить закон.