Leon Glikman: vaktsiinide patendikaitse kaotamine on võimalik ainult raha eest

Leon Glikman: vaktsiinide patendikaitse kaotamine on võimalik ainult raha eest
Critical comments by Glikman regarding  expropriation  of patents.
Критические комментарии Гликмана по поводу экспроприации патентов.

https://tv.postimees.ee/7242177/leon-glikman-vaktsiinide-patendikaitse-kaotamine-on-voimalik-ainult-raha-eest