Leon Glikmani artikkel Päevalehes inimsusevastastest kuritegudest

Leon Glikmani artikkel Päevalehes inimsusevastastest kuritegudest

Article by Leon Glikman in Päevaleht concerning crimes against humanity

Статья Леона Гликмана в Päevaleht о преступлениях против человечности

https://epl.delfi.ee/artikkel/120168984/leon-glikman-putin-sai-suudistuse-katte-millal-saabub-eesti-kollaborantide-kord