Leon Glikmani artikkel Postimehes seoses protsessimisega COVID epideemia valguses.

Leon Glikmani artikkel Postimehes seoses protsessimisega  COVID epideemia valguses.
Article by Leon Glikman in Postimees regarding COVID and litigation   
Статья Леона Гликмана в Postimees о COVID  и судебных разбирательствах

https://arvamus.postimees.ee/7237421/leon-glikman-ka-kriminaaladvokaat-on-eesliinitootaja