Leon Glikmani artikkel Postimehes vihakõne õiguslikest aspektidest

Leon Glikmani artikkel Postimehes vihakõne õiguslikest aspektidest

Article by Leon Glikman in Postimees regarding legal aspects of hate speech

Статья Леона Гликмана в Postimees о правовых аспектах разжигания ненависти

https://arvamus.postimees.ee/7787785/leon-glikman-sonavabadus-on-pohioigus-usa-s-on-ka-vihakone-lubatud