Leon Glikmani artikkel riigivastutuse õiguslikest aspektidest

Leon Glikmani artikkel riigivastutuse õiguslikest aspektidest
Article by Leon Glikman regarding legal aspects of state responsibility
Статья Леона Гликмана о правовых аспектах ответственности государства
https://arvamus.postimees.ee/7324574/leon-glikman-kell-tiksub-kulmlao-kaki-eest-vastutajate-kasuks