Leon Glikmani peatükk raamatus “Statute of Limitations in International Commercial Claims“

Leon Glikman analüüsib Eestis kehtivaid aegumistähtaegu. Seoses rahvusvahelise kaubandusega kirjutas ta Eesti peatüki maineka meediakorporatsiooni Thomson Reuters poolt arvukaid jurisdiktsioone katvasse raamatusse „Statute of Limitations in International Commercial Claims“.
Raamatu eesmärk on aidata maandada kaubandusriske. Kahtlemata on aegumisega kaasnevate tagajärgede oht eriti terav nendel juhtudel, mil nõudele kohaldub välisriigi õigus. Raamat on praktilise tähtsusega mitte üksnes teenuste ja kaupade müüjatele, vaid ka rahvusvaheliselt tegutsevatele advokaatidele, kindlustusandjatele, krediidiasutustele ja inkassofirmadele.
Raamatut saab soetada veebis.
Leon Glikman analyzes limitation periods valid in Estonia. In relation to international trade, he wrote a chapter about Estonia to the book „Statute of Limitations in International Commercial Claims“ covering many jurisdictions by media group Thomson Reuters.
The purpose of this book is to help reduce commercial risks. The danger of consequences accompanying limitations is especially high in cases the foreign law is applied to the claim. The book is of practical significance not only to sellers of services and goods, but also to internationally active lawyers, insurers, credit institutions and debt collectors.
The book can be purchased online.
Глава Леона Гликмана в книге «Срок давности по международным коммерческим искам» Книгу можно приобрести в Интернете
https://legal.thomsonreuters.com.au/statute-of-limitations-in-international-commercial-claims/productdetail/125054