Õigusemõistmine teiselt planeedilt

Glikmani artikkel menetlusseaduse ja põhiõiguste kaitse puudulikkuse osas.
Critical article by Glikman  about insufficient protection of fundamental rights.
Критическая статья Гликмана о недостаточной защите основных прав.
https://epl.delfi.ee/arvamus/oigusemoistmine-teiselt-planeedilt?id=75271155