Õigusriik Eesti moodi ehk Riigil on alati õigus

Glikmani kriitiline artikkel avalikul võimul ebaproportsionaalselt suurte õiguste osas.
Critical article by Glikman regarding steitistic mentality.
Критическая статья Гликмана о стейтистском менталитете.
 https://epl.delfi.ee/arvamus/oigusriik-eesti-moodi-ehk-riigil-on-alati-oigus?id=73619993