OÜ-tamisest põhiseaduse valguses

Glikman kommenteerib majandusliku tõlgendamise meetodit maksunduses.
Article by Glikman regarding taxation.
Статья Гликмана о налогообложении.
Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/arvamused/2015/10/27/leon-glikman-outamisest-pohiseaduse-valguses