Pagulaste vastuvõtt ei saa olla Eesti jaoks kohustus

Glikmani artikkel Eestil pagulaste vastuvõtmise kohustuse puudumise kohta.
Article by Glikman as to legal aspects of immigration.
Статья Гликмана о правовых аспектах иммиграции.
https://epl.delfi.ee/arvamus/pagulaste-vastuvott-ei-saa-olla-eesti-jaoks-kohustus?id=71772863