Põhjendamatu sekkumine majandustegevusse ja jälitustegevus õigusalases ajakirjas Juridica

Article by L.Glikman in legal magazine Jurideca about unjustified interference with economic activity.
Статья Л.Гликмана в юридическом журнале Jurideca о неоправданном вмешательстве в хозяйственную деятельность.
https://www.juridica.ee/article.php?uri=2011_4_p_hjendamatu_sekkumine_majandustegevusse_ja_j_litustegevus