Leon Glikmanile anti 05.04.2024 üle Eesti Advokatuuri kõrgeim tunnustus: teenetemedal

Leon Glikmanile anti 05.04.2024 üle Eesti Advokatuuri kõrgeim tunnustus: teenetemedal
Leon Glikman was awarded by the Estonian Bar Association with the hinghest honour: Medal of Merit
Леон Гликман был награжден Эстонской коллегией адвокатов высшей наградой: Медалью «За заслуги».
https://eestielu.goodnews.ee/eesti-advokatuuri-teenetemedali-palvis-leon-glikman/