Trahviriik

Glikmani artikkel ülereguleerimisest ja avalikul võimul liigsete volituste olemasolust.
Critical article by Glikman regarding administrative powers.
Критическая статья Гликмана об административных полномочиях.
https://arvamus.postimees.ee/1347740/leon-glikman-trahviriik