Vandeadvokaat Leon Glikman huvide konflikti ei näe, lisaks ei saa tema kinnitusel seostada advokaate klientidega

Glikmani kommentaarid seoses Eesti vabariigi ja USA advokaadibüroo vahelise lepinguga.
Glikman comments on alleged conflict of interests of US lawfirm
Гликман комментирует предполагаемый конфликт интересов американской юридической фирмы
https://uueduudised.ee/uudis/eesti/vandeadvokaat-leon-glikman-huvide-konflikti-ei-nae-lisaks-ei-saa-tema-kinnitusel-seostada-advokaate-klientidega/