Vandeadvokaat Leon Glikman: kehtiva äriseadustiku sätted on ajast ja arust