Vandeadvokaat: meil on vabaduse võtmine on lihtsam kui mujal Euroopas

Article by Gliman about inadequate guarantees against detention.
Статья Гилмана о неадекватных гарантиях в отношении задержания.
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/vandeadvokaat-meil-on-vabaduse-votmine-on-lihtsam-kui-mujal-euroopas-n175356