Aleksander Glikman

Aleksander Glikman on üks Eesti kõige tuntumaid ja tunnustatumaid advokaate. 

Aleksander praktiseerib õigust alates 1951.a., mil ta lõpetas Tartu Ülikooli. Tema tegevus on tihedalt  olnud seotud advokaadibüroode ja advokatuuri juhtimisega ja tal on suur osa kaasaegse Eesti  advokatuuri väljakujunemisel. Eesti iseseisvudes võttis Aleksander aktiivselt osa õigusreformi  läbiviimisest. Ta on erinevate töörühmade liikmetena üks Eesti olulisemaid kaasaegsete seaduste  autoreid. Nii on Aleksander Glikman asjaõigusseaduse, võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa  seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, pankrotiseaduse ja teiste seaduste kaasautor.

Aleksandrit tuntakse kui üht Eesti kõige nõutumat ja edukamat kohtuadvokaati, kes on edukalt ajanud tuhandeid tsiviil- ja arbitraažiasju, samuti kui kõrgesti kvalifitseeritud õigusnõustajat. Viimastel  aastatel on Aleksandri põhitegevuseks olnud õigusalane nõustamine.

Aleksandrit peetakse legendaarseks koolitajaks. Lisaks aktiivsele loengualasele tegevusele on ta välja  koolitanud kümneid edukaid advokaate, kes vajavad tema nõu tänaseni.

HARIDUS

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (1951)

KEELEOSKUS

Eesti keel Vene keel Saksa keel Soome keel

LIIKMELISUS

1951–1965 erinevate advokaadibüroode juhataja.
1972-1990 Advokaatide Kolleegiumi esimehe asetäitja.
1972-1990 Advokatuuri aseesimees 
1992-2006 Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees 
1991-2016 Advokaadibüroo Glikman Alvin partner ja vandeadvokaat
2016 Emeriitadvokaat

AUTASUD

1977 Eesti NSV teeneline jurist
1997 Valgetähe IV klassi teenetemärk
2003 Eesti Advokatuuri teenetemedal